No5410模特安然anran性感银色闪亮金属网套装低胸秀完美身材诱惑写真71P安然秀人网

No5410模特安然anran性感银色闪亮金属网套装低胸秀完美身材诱惑写真71P安然秀人网

本方一分,加四物二分,名柴胡四物汤∶治妇人日久虚劳,微有寒热。 欲吐不得吐,欲泻不得泻,腹中大痛者。

方曰清脾者,非清凉之谓,乃攻去其邪而脾部为之一清也。 若逡巡调理,则虚喘宜之;人而羸瘦气弱,则宜灸其背。

又曰∶乌梅丸于辛酸入肝药中,微加苦寒,纳逆上之阳邪而顺之使下也,名曰安蛔,实是安胃,故并主下利,见阴阳不相顺接而下利之证,皆可以此方括之也。以虎骨治骨,取其壮也。

此方之传,未考所自。若疟发于夜者,丹溪所谓入阴分、血分也,宜于本方倍入当归,或兼四物可也。

治肺有二法∶气虚而阴凑之,则如前方之温补。参补气而固卫,当归养血而调荣,生姜辛温,引气药入气分而生新血,羊肉甘热,用气血之属以补虚劳,热退而汗收矣。

三焦之气,一有不化,则不得如决渎而出矣,岂独下焦膀胱气塞而已哉。不用治血之药治多年咳嗽,肺痿、咯血红痰。

Leave a Reply