ipx-680相泽南

ipx-680相泽南

他行效此,各次其時氣晏早,為其度數。 三十四、凡人物秉受生气者,皆不能无病。

當動搖何氣乎? 亦如民,法令辭不情實,為下得怨,亦不留久。

故使復有遺腹子,未知男女。补中益气汤,治气虚下陷。

諸神相檢,如繩以墨,何復自從,故不下耳,宜勿怪之。曰有,请以中风病证之,卒然不省,尚能饮食,非积之蔽心重乎?

天氣因人出辭,宜各洗去不純之行。俱生為人,無所照見,問之無有相明之意。

不意乃天地人在懷妊之氣,更始之本元也。是非人過所為邪?

Leave a Reply