TG.017甜心小妹@范雅惠清纯写真[64P]_范雅惠_果团网

TG.017甜心小妹@范雅惠清纯写真[64P]_范雅惠_果团网

【主治】补五脏,益气,续筋骨,长肌肉,去诸痹。今之通草,乃古之通脱木也。

《蜀都赋》云∶青珠黄环,即此。至于十二经有湿热壅塞不通,及下注香港脚,除膀胱积热而庇其基本,非此药不可,真行经之仙药,无可代之者。

冬采皮入药,土人用。故张三丰与胡KT尚书长生不方,用天门冬三斤,地黄一斤,乃有君而有使也。

别有旋复,音璇伏,用花入药。 弘景曰∶似防己,亦作车辐理解。

或者与猪肉不相得,或犯他物酒疸脾黄∶木鳖子磨醋,服一、二盏,见利效。【集解】《别录》曰∶水萍生雷泽池泽。

其花【主治】作煎如糖服,下水。 口疮日久,延及胸中生疮,三年以上不瘥者,皆效。

Leave a Reply